Baby step, giant step

Algoritmus Baby-step Giant-step patří k univerzálním algoritmům pro řešení problému diskrétního logaritmu Pro své fungování vyžaduje více paměti, ale za to dostáváme odmocninovou složitost oproti hrubé síle. To ovlivnuje vztah velikosti klíče na bezpečnost algoritmu. U Diffie Helman používáme z důvodu existence těchto algoritmů delší klíč.

Je lepší zvolit modul známého číslam, než náhodně vygenerované prvočíslo.

Pokud je modul M složené celé číslo - tzn. je součinem mnoha prvočísel je snažší prolomit Diffie Helmanův algoritmus.

Pracujeme v multiplikativní grupě.

Známe modul (řád grupy) M, prvek g a hodnotu

$$b = |g^x|_M$$

Chceme tímto algoritmem najít hodnotu x.

Vyjádřeme si x jako x = i*n + j kde i, j, n jsou celá čísla ℤ. Vyjádříme si n jako odmocninu modulu $n = \sqrt{M}$, pro platí 0 ≤ i, j < n:

 1. $|g^{in+j}|_M = b$, vydělíme rovnici $g^{in}$

  $|g^{j}|_M = |\frac{b}{ g^{in} }|_M$

 2. Spočítáme si tabulku pro všechna j → gj, kde 0 ≤ j < n:
 3. Spočítáme si g-n.
  Využíváme znalosti z teorie čísel:
  • Z Fermatovy věty víme, že pro celé číslo a je $a^{p-1}$ kongruentní s 1.
  • $aa^{-1} = 1$ z definice inverze.
   $a^{p-1} = aa^{-1}$
   $a^{p-2} = a^{-1}$
   To znamená, že inverzi vypočítáme vydělením a.
 4. Dosazujeme hodnoty i do $b.g^{-n} = b.g^{-in}$ a hledáme rovnost v tabulce.

Související