Regulární výraz

Formální jazykRegular expression

Objektově orientované programování

Adaptér

OOP

Singleton

OOP

Abstrakce

OOP

Solid

OOP

Třída

OOP

Domain Driven Design

Anémický model

Domain Driven Design

Domain Driven Design

Domain Driven Design

Value object

Domain Driven Design

Databáze

Transakce

Databáze

Sítě

Internet je tu s námi teprve krátkou dobu, nicméně stihl projít neuvěřitelně rozsáhlým vývojem. Z nicotné a neohrabané sítě se stalo médium, které využívají miliardy lidí po celém světě, aby si vzájemně vyměňovali data a informace.

DNS

Sítě

Model ISO/OSI

Sítě

If people do not believe that mathematics is simple, it is only becausethey do not realize how complicated life is.

John von Neumann