Baby step, giant step

Bezpečnost

Prohledávání do šířky

Grafový algoritmus

Binární halda

Grafový algoritmus

Binary search

Hledání

Binární strom

Grafový algoritmus

Bubble Sort

Třídící algoritmy

Prohledávání do hloubky

Grafový algoritmus

Diffie–Hellman

Bezpečnost

Fronta

Abstraktní datový typ

Hashovací tabulka

Abstraktní datový typ

Insert Sort

Třídící algoritmy

Kruskalův algoritmus

Grafový algoritmus

Merge Sort

Třídící algoritmy

Operace s konečnými automaty

Konečný automat

Pole

Abstraktní datový typ

Quick Sort

Třídící algoritmy

RSA

Bezpečnost

Select Sort

Třídící algoritmy

Spojový seznam

Abstraktní datový typ

Union-Find

Abstraktní datový typ

Zásobník

Abstraktní datový typ
pro Vývojáře