Diffie–Hellman

Diffie-Hellmanův algoritmus slouží k ustanovení společného symetrického klíče pro dva a více uživatelů. Klíč nelze odposlechnout. Jeho bezpečnost je postavená na principu na problému diskrétního logaritmu.

Na počátku známe modul m, prvek a a hodnotu |ax|m. Proto hledáme x. Aby x existovalo, tak musí diskrétní logaritmus existovat - jeho existenci taky neumím efektivně výpočetně zjistit.

Diffie–Hellman pro 2 uživatele

 • m je velké prvočíslo, a je celé číslo, které je generátorem násobící grupy mod m.
 • Alice a Bob se dohodnou na a , m
 • Alice si zvolí ka tak, že gcd(ka,m-1)=1.
  • Vypočte ya = |aka|m a pošle to Bobovi
 • Bob si zvolí kb tak, že gcd(kb,m-1)=1.
  • Vypočte yb |akn|m a pošle to Alici
 • Alice spočítá K=|ybka|m.
 • Bob spočítá K=|yakb|m.
 • Oba spočetli stejné číslo, protože K=|ybka|m =
  ||akb|mka|m = ||aka · kb|m = ||aka|mkb|m = |yakb|m
 • Bezpečnost: Útočník může znát :[a,m,ya,yb], ale je pro něj výpočetně nemožné zjistit ka nebo kb.

Diffie–Hellman pro více uživatelů

 • Slouží ke zřízení společného klíče pro 2+ uživatelů se sdíleným médiem
 • Klíč nelze odposlechnout (viz dále)
 • Algoritmus:
  • m je velké prvočíslo a je celé číslo. gcd(m,a)=1
  • čísla m, a se rozešlou se všem subjektům
  • každý subjekt si zvolí ki tak, že gcd(ki,m-1)=1.
  • každý subjekt vypočte yi=|aki|m:
   • odešle po sdíleném kanálu všem ostatním stem:[a,m,yi]
   • příjemci spočítají zj=|yikj|m.
   • rozešlou a takhle se to točí dokud...
   • ...není spočteno K=|ylkn|m, kde n je počet subjektů.

Související