Proudové šifry

Proudové šifry by mohly být chápány i jako blokové šifry s blokem délky 1, ale u proudových šifer je každý tento "blok" zpracováván jiným způsobem, jinou substitucí. Bloková šifra šifruje každý blok stejnou transformací. Proudové šifry z klíče vygenerují posloupnost a každý znak OT šifrují jinou transformací.

Proudové šifry můžeme rozdělit na synchronní kde key stream závisí pouze na klíči a asynchronní kde key stream též závisí na šifrovaném textu.

Proudové šifry šifrují jednotlivé bity plaintextu. Navrhl je v roce 1917 Gilbert Vernam. si je key stream. yi ≡ xi + si mod 2 xi ≡ yi + si mod 2 díky modulo 2 jsou funkce e a d stejné.

Bloková šifra v CFB, OFB nebo CTR režimu.

Související