Bezpečnost v modelu OSI

Informační bezpečnost

Definice: Souhrn prostředků a postupů sloužící k zabezpečení důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací.

 • Důvěrnost (confidentiality): vlastnost, že informace nebude dostupná neautorizovaným osobám.
 • Integrita (integrity): zaručuje ucelenost a nezměnitelnost přenášení informace.
 • Dostupnost (availability): dostupnost zaručuje přístup k informacím pro autorizované subjekty.

U informačního systému (IS) je potřeba myslet vždy na systém jako na celek, protože celá jeho bezpečnost je stejně dobrá jako jeho nejslabší místo.

Modelování bezpečnostních rizik, metodiky STRIDE a DREAD.


Systematický přístup (konceptuální model) k bezpečnosti otevřených systémů představuje doporučení ITU-T s označením X.800 vázané na model OSI (Open System Interconnection). Architektura v OSI byla přijata jako mezinárodní standard.

Doporučení vázané na model OSI zahrnuje:

Služby bezpečnosti (security services)

Postupy zvyšující bezpečnost IS a realizující ochranu proti útokům. Služby bezpečnosti využívají jeden nebo více mechanizmů. Služby bezpečnosti jsou v doporučení ISO rozdělené do pěti kategorii:

 • autentizace (authentication)
  • autentizace komunikujících uživatelů (peer entity authentication)
  • autentizace zdroje dat (data origin authentication)
 • zabezpečení intergrity dat,
 • ochrana proti odmítnutí původu zpravy (nonrepudiation).
 • zabezpečení důvěrnosti dat
  • data všech uživatelů jsou chráněná (connection confidentiality)
  • connectionless confidentiality
  • selective-field confidentiality
  • traffic-flow confidentiality
 • řízení přístupu (access control),

Mechanismy bezpečnosti (security mechanisms)

Postupy na detekci a prevenci útoků a odstranění následků případných útoků. Mezi základní mechanizmy bezpečnosti patří:

 • šifrování (encipherment),
 • digitální podpisy (digital signature),
 • řízení přístupu (access control),
 • integrita dat (data integrity),
 • výměna autentizační informace (authentication exchange),
 • vyplňování mezer (traffic padding),
 • řízení směrování (routing control),
 • osvědčení třetím subjektem (notarization).

Útoky na bezpečnost (security attacks)

Úmyslná činnost narušující bezpečnost.

Související