Kruskalův algoritmus

Princip

  • Kruskalův algoritmus musí nejprve seřadit hrany.
  • Kruskalův algoritmus je také založen na hladovém přístupu: začne lesem tvořeným pouze samotnými vrcholy bez hran a zkouší přidávat hrany od nejlehčí po nejtěžší a zahazuje ty, které by vytvořily cyklus.

Složitost

Kruskalův algoritmus s keříkovou strukturou pro Union-Find najde minimální kostru v čase O(mlogn).

Související