Binary search

Implementace iterací

int binarySearch(int search, int A[], int n) {
  int i = 0,
    j = n - 1,
    mid;

  while (i > 1);

    // found x, return
    if (A[mid] == search) return mid;

    // x lies after mid
    if (A[mid] < search)
      i = mid + 1;

    // x lies before mid
    else
      j = mid - 1;
  }

  return -1;
}

 

Implementace rekurzí

int binarySearch(int search, int A[], int i, int j) {
  if (i > j) return -1;

  // (i+j) may overflow
  int mid = i + ((j-i) >> 1);

  if (A[mid] == search) return mid;

  if (A[mid] < search) {
    return binarySearch(search, A, mid + 1, j);
  } else {
    return binarySearch(search, A, i, mid - 1);
  }
}

Složitost

Při hledání v posloupnosti délky n provede algoritmus BinSearch nejvýše log2(n) průchodů cyklem.

DŮKAZ: Stačí nahlédnout, že v každém průchodu cyklem se velikost prohledávaného úseku zmenší alespoň dvakrát. Proto po k průchodech úsek obsahuje nejvýše n/2k prvků, takže pro k > log2 n je úsek nutně prázdný.

Související