Model ISO/OSI

Aby mohla zařízení různých firem fungovat v jedné počítačové síti, bylo zapotřebí standardizovat. Organizace ISO vyvynula OSI Model (Open Systems Interconnection Basic Reference Model) je abstraktní návrh síťového protokolu. Návrh obsahuje 7. úrovní (vrstev), které vzájemně spolupracují a každá vrstva má svou specifickou funkci. Dnes se však používá konkurenční TCP/IP, který rychleji reagoval na potřeby průmyslu. ISO/OSY se používá jako reference.

Komunikační protokol – určuje pravidla přenosu před přenosem (délka přenosu, jaké jsou start/stop bity (např. teď posílám 8bitové číslo, pak 6bitové, ...)).

  1. Fyzická vrstva
  2. Linková vrstva
  3. Síťová vrstva
  4. Relační vrstva
  5. Prezentační vrstva
  6. Aplikační vrstva

4. Transportní vrstva

- [UDP, TCP]

Datový paket

Datovému paketu na linkové vrstvě se říká linkový rámec. Od linkové vrstvy výše se data přenáší v datových paketech. Na IP vrstvě IP datagram a na TCP/UDP, vrstvě zase máme TCP segmenty a UDP datagramy.


Související