Linková vrstva

Linková vrstva podle OSI je příliš obecná. IEEE 802 se rozděluje do dvou podvrstev

 1. LLC vrstva (802.2.): rozdělení toku dat z vyšších vrstev do rámců (FRAMING)
 2. Adresaci v rámci segmentu pomocí MAC (medium access control).

MAC - Medium access control. MAC je unikátní adresa v rámci segmentu sítě (MAC v Ethernetu). Přideleno výrobcem. 6 oktetu 00:1f:64:3f:4d:8d ff:ff:ff:ff:ff:ff (broadcast)

doplňkový znak (byte stuffing) doplňkový bit (bit stuffing) vložený bit – vznikne specialni sekvenci ktera nevyskytuje jinde v proudu

Protokoly linkové vrstvy

 • Ethernet (802.2)
 • Wifi (802.11)

Rámce

Komunikační protokoly linkové vrstvy.

 • Ethernet II -- IEEE 802.3+IEEE 802.2(nejčastější)

 • SLIP (Serial Line Internet Protocol)

  • je bezesporu nejjednodušším možným linkovým protokolem, ale moc už se nepoužívá.
  • definuje pouze zapouzdření paketů na sériové lince
  • nedefinuje: adresaci, typ paketů, detekci chyb, kompresi, ..
 • HDLC (High Level Data-Link Control)

  • velmi rozsáhlá norma
  • existují různé implementace s omezenou kompatibilitou
  • Bitově orientovaný protokol.
   • Begining and Ending sequence 01111110
  • synchronní i asynchronní přenos
  • využit v sériových linkách a ovlivnil řadu protokolů
 • PPP (Point to Point Protocol)x

  • podmnožina HDLC
  • asynchronní
  • bitověi znakově synchronní
  • umožňuje souběh více protokolů

MTU


Zařízení pracující na linkové vrstvě

Bridge (mosty)

Propojuje dvě sítě a tím umožňuje i její větvení. Odděluje kolizní segmenty. Jsou to inteligentní opakovače, které nezatěžují síť zbytečným přeposíláním, pokud to není nutné.

Switche (přepínače)

Narozdíl od hubu pamatuje si přiřazení adres MAC k portům (tabulka [MAC, port]) => přepíná pakety mezi porty, v podstatě bridge s více než 2 porty Switch přijme hlavičku rámce

 • Kontrola zdroj/cíl adresy
 • Odesílání data okamžitě

Existují L4 switche, které pracují i se síťovou vrstvou.

Související