STRIDE

Model vyvinul Praerit Garg a Loren Kohnfelder ve společnosti Microsoft. Klasifikační schéma STRIDE slouží k odhalení možných slabin informačního systému. Popisuje šest kategorií hrozeb. Jeho smyslem není ani tak kategorizace hrozeb, ale tento přístup má sloužit k odhalení potenciálních útoků1. Díváme se na každou komponentu systému z pohledu těchto kategoriíí:

 • Spoofing of Identity (podvržení identity).
 • Tampering with Data (neautorizované pozměnění dat).
 • Repudiation (popření transakce uživatelem).
 • Information Disclosure (únik informací).
 • Denial of Service (odepření služby).
 • Elevation of Privilege (úrovně oprávnění).

Spoofing

Jde o narušení autentizace.

Využití

Je zásadní pro více uživatelské aplikace a databázové systémy.

Obrana
 • Používejte správnou autentizaci
 • Chraňte citlivá data
 • Neukládejte tajemství

Tampering

Narušena integrita, tzn. nezměnitelnost dat.

Využití

Zejména u webových aplikaci hrozí, že uživatelé pozmění data v GET a POST požadavcích, uložené cookies, HTTP hlavičky, atd.

Obrana

Repudiation

Narušena nepopiratelnost.

Využití

U systémů s nedostatečným logováním hrozí popření transakce uživatelem. Schopnost uživatele popřít, že nějakou akci progedl.

Obrana

Information disclosure

Narušena důvěrnost.

Obrana
 • Autorizace
 • Protokoly s rozšířeným soukromím
 • Šifrování
 • Ochrana tajemství
 • Neukládejte tajemství

Denial of service

Narušena dostupnost. K odepření často dochází zahlcením dané služby požadavky.

Obrana
 • Vhodná autentizace
 • Vhodná autorizace
 • Filtrování
 • Throttling
 • Quality of Service

Elevation of privilege

Narušena autorizace.

Obrana
 • Běh s nejnižšmi oprávněními

 1. SHOSTACK, Adam. Threat modeling: Designing for security. John Wiley & Sons, 2014. ISBN 978-1-118-80999-0. 

Související