Spojový seznam

Seznam je abstraktní datová struktura pro ukládání prvků tvořena posloupností prvků s pevně stanoveným pořadím. V seznamu se mohou nacházet opakovaně stejné údaje. Potřebujeme navíc ukazatel určující prvek, se kterým budeme aktuálně pracovat (kurzor)

Operace, (signatura)

Typickými operacemi jsou

Operace Popis
insert vložení nového prvku
read čtení prvku
delete smazání prvku

Složitosti operací nad seznamem

Operace Pole Jednosměrný spojový seznam Obousměrný spojový seznam
insert O(n) O(1) O(1)
read
delete
toPrev

Související