Pole

Pole je nejjednodušší způsob reprezentace množiny dat. Používáme jej, když potřebujeme uložit do paměti nějaké množství dat stejného typu. K těmto datům pak přistupujeme pomocí jejich indexů.

Mnoho jazyků má statické pole, tedy v okamžiku jeho vytváření musíme počítači říct, jak má být velké. Pokud dopředu nevíme, jak bude pole veliké, implementujeme dynamicky alokované pole.

Jednorozměrná pole

Pole je souvislý úsek paměti, ve kterém můžeme k jednotlivým prvkům přistupovat pomocí indexů. Pole v C, C++, C#, Java, PHP, Javascript jsou indexované od 0. Např. Basic indexuje od 1.

Příklad inicializace jednorozměrného pole typu T velikosti 16 prvků.

C (na zásobník):

T array[16];

 

Vícerozměrná pole

Některé jazyky podporují kromě jednorozměrných polí i vícerozměrná pole. Dvourozměrné pole je vlastně tabulka hodnot, nazýváme ji také někdy matice. Počet rozměrů není omezen jinak než dosažitelnou pamětí.

Příklad pokud vytvoříme pole int xxl[i][j][k][l], pak jeho velikost v paměti je i·j·k·l·sizeof(int).

Doporučení: Rychlost programu může negativně ovlivnit pořadí zpracování jednotlivých dimenzí. Cache dat funguje lépe, pokud po sobě zpracovávané prvky leží v paměti blízko sebe, proto zpracovávejte matice po řádcích nikoli po sloupcích.

Související